Wie ein Kind

for kor a cappella

Af Erling Kullberg


  Komponeret 1979/80 på bestilling af Nordiska Körkomittén.
  Tilegnet Erling Kullberg
  1. opførelse på Nordklangstævnet i Borgå 1980 under ledelse af Erling Kullberg.
  1. opførelse i Danmark 19/1 1981 i København ved Ars Nova koret
  Varighed 14 min.


Værket har forlængst slået sig fast som en af den nye danske kormusiks mest opførte klassikere

  Wie ein Kind konfronterer to digteriske udtryk, det ene opstået i en forpint, Skizzofren sjæl (Adolf Wöllfli), det andet som produkt af en højt respekteret digter (Rainer Maria Rilke)
  Per Nørgårds programnoteWöllfli

Wie ein Kind er det første værk af Per Nørgård,der er inspireret af den skizzofrene svejtsiske kunstner Adolf Wöllfli . Hermed markerer værket indledningen til den periode i Nørgårds liv der sætter fokus på splittethed, kontrast og katastrofe - se nærmere under gennemgangen af Stilistiske perioder.
Yin og Yang


Mens 70'ernes værker i høj grad besynger Harmonien og Den kosmiske sammenhæng, flyttes opmærksomheden nu fra dette holistiske til nærbilleder af hverdagslivet med dets evindelige balancering mellem idyl og katastrofe. I en lang række værker tematiseres dette aspekt: at lykken ikke eksisterer uden bevidstheden om ulykken, at idyl og katastrofe går hånd i hånd som sorrig og glæde, yin og yang. Se også artiklen Idyl og katastrofe.

I Wie ein Kind sammenstilles 2 vidt forskellige udtryk for det barnlige eller barnlige oplevelsessituationer.

1. sats er en vuggesang med tekst af Adolf Wölfli på et ejendommeligt og meget suggestivt nonsenssprog og med et flertydigt psykologisk miljø.

2. sats derimod er en besyngelse af foråret og dets fornyende kraft til Rainer Maria Rilkes digt, hvorfra værket har hentet sin titel: ... 'die Erde ist wie ein Kind das Gedichte weiß'

3. sats er en tilbagevenden til atmosfæren fra 1. sats, men alt går i hårdknude, ikke mindst for den stakkels solist.