Symfoni nr. 3

Af Erling Kullberg    Komponeret 1972-75

    1. opførelse 2. september 1976. Radiosymfoniorkestret. Radiokoret. Dirigent: Herbert Blomstedt.

    Varighed 50 minutter.


3. symfoni er det mest monumentale udtryk for de tanker og kompositoriske tendenser der havde kendetegnet Per Nørgård gennem en lang årrække hen mod 70'ernes midte.

Som det oftest er tilfældet hos Nørgård er også denne symfoni et musikalsk svar på et spørgsmål stillet på det almentmenneskelige erkendelsesmæssige plan. Igennem mange år havde han været optaget af at studere og afdække, hvorledes alt i verden synes at hænge sammen i stort og småt. Han overbevistes mere og mere om den altomfattende kosmiske sammenhæng, og det er denne tanke der tematiseres i den 3. Symfoni.

Symfonien bliver et mikrokosmisk billede på denne kosmiske harmoni - den universelle harmonis apoteose, og det gør den både i hele sin hymniske karakter og i selve den anvendte kompositionsteknik, hvor alt i værket har sit udspring i uendelighedsrækken.
Ikke noget under at komponisten under udarbejdelsen refererer til værket som Te Deum.

Symfonien er bestilt af Danmarks Radio, og da den mangelagede struktur og den komplicerede rytmik som den nye hierarkiske kompositionsteknik medførte virkede ny og fremmedartet - også for komponisten, stillede Radioen sit symfoniorkester til rådighed for Per Nørgård til afprøvning af ideer og eksperimenter inden de færdigformuleredes. Et ganske enestående tilbud, må man sige.