Afspilning af lydfiler

.mp3 filer

 

Da lydfiler normalt er omfangsrige og det tager lang tid at overføre dem, er det nødvendigt at komprimere dem. Vi bruger i denne opsætning den såkaldte MPEG komprimering (Moving Pictures Expert Group), nærmere betegnet MPEG 1 Layer-3. Disse filer fylder kun en brøkdel ( i de fleste tilfælde en 25.del) af det oprindelige og giver en meget fin lydkvalitet. De har suffix .mp3 i deres filnavn.

Til afspilning skal man installere en "mpeg-player", gerne WINAMP, som vi stiller til rådighed til download her. Denne fil tager man hjem, klikker på den, og dermed har den pakket sig ud (til winamp.exe) og  installeret sig i systemet. Evt. skal man udtrykkeligt  i winamp.exe under "Preferences" gøre  opmærksom på, at .mp3 filerne er blandt dem, der skal afspilles af dette program når browseren arbejder. I ældre browsere foregik indstillingen i selve browseren. Lydeksemplerne skal automatisk overføres og påbegynde afspilning blot ved et klik på ikonet.

Dersom man har en anden processor end Penthium, f. eks. Penthium II, kan man finde den rigtige udgave af WINAMP på http://www.winamp.com. En lidt større fil med det samme program i en nyere udgave kan downloades her.

Til Power Macintosh findes der en MPEG Layer-3 afspiller fra firmaet Fraunhofer version 1.4 beta2. Den er på 519 kb og kan downloades fra  Fraunhofer IIS  eller her. Der er også en anden afspiller til Macintosh her. Disse filer er komprimerede, så de skal "pakkes ud" når de er kommet hjem på harddisken. Evt. skal man også foretage indstillinger for at få den automatiske afspilning blot ved et klik på ikonet for en lydfil.