Accelerando/rallentando

Hen imod illusionen om det uendelige accelerando/ritardando


Af Svend Hvidtfelt Nielsen

Per Nørgård har arbejdet med ritardando og accelerando på flere forskellige måder.

Per Nørgård skelner selv mellem to grundliggende hovedtyper:

A) De Dødsdømte

“De dødsdømte” (Nørgård benytter betegnelsen i artiklen “Hastighed og acceleration”, DMT nr.4 1985/86) er de former for accelerationer, der relativt hurtigt når et maksimum og står i stampe i en eller anden fast puls.

Sådanne former for accelerando kan f.eks. findes i slagtøjsværket Waves, og klaverværket Grooving , se nodeeksemplet:

B) De kontinuerlige

De kontinuerlige er den type Nørgård har skænket størst opmærksomhed, og der findes her flere undergrupper:

1.
Musikerstyret accelerando med periodiske accentueringer (findes i operaen Gilgamesh).
2.
Dirigentstyret accelerando/ritardando med overslag til halvt/dobbelt tempo (findes bl.a i cellokoncerten Between og violinkoncerten Helle Nacht).
3.
Accelerationens indhold (baggrund for de to følgende punkter).
4.
Ritardando som tilsynekomst af stadig mere materiale
(findes i violinkoncerten Helle Nacht).
5.
Formalt ritardando.

Nodeeksempler © Edition WH