Stilistiske perioder i
Per Nørgårds værk

Af Erling Kullberg

7 års eller 10 års perioder?

Et verdensbillede i forandring. Undertitlen på Jørgen I. Jensens bog om Per Nørgård er en betoning af, hvorledes den stadige forvandling i Nørgårds kunst og æstetik parres med et væsentligt mål af konstans og kontinuitet. Per Nørgård er som kunstnertype i stadig bevægelse, stillende spørgsmål og søgende efter svar. Han er som menneske fuldt og helt til stede i den verden der omgiver ham med dens problemer og udfordringer. Hans musikværker bliver konkrete kunstneriske løsninger på problemer der optager ham fuldt og helt - æstetiske, tekniske, eksistentielle - typen kan variere, men der er altid tale om problemløsninger. Svar på spørgsmål som: Er det muligt at...? Hvad sker der når....? Kan man opfatte...? I kraft af at han på denne måde gør sin skaben til en slags forskning, i denne søgen efter svar, viser han sig som en ægte modernist, der skaber de værker han ‘må’, drevet af en indre nødvendighed.

Selv siger han:

    Jeg befinder mig på skiftende skråplaner, men altid på skråplaner. For mig er eksistensen funderet i min opfattelse af non-ækvilibrium som basis for liv på alle niveau’er

Det kan således være vanskeligt at give et entydigt overblik over Per Nørgårds produktion; ikke desto mindre synes flere, forholdsvis klart afgrænsede perioder at lade sig iagttage. Nogle opererer med en inddeling i 10-årsperioder (50’erne, 60’erne osv.) og den model kan måske siges at gælde for det karaktermæssige (ikke så meget for det tekniske). Ved en paneldiskussion i 1987 fremsatte Per Nørgård imidlertid den tanke, at hans produktion tilsyneladende var delt ind i 7-årsperioder. Denne ‘guddommelige’ taltilforordning kan måske kalde på et lille smil - og bemærkningen var også fremsat med et sådant - men ikke deto mindre er der en del om snakken.

I et forenklet, men ikke alt for forgrovet skema tager Per Nørgårds kompositoriske løbebane stort set således ud:
1950
50’erne
“Det Nordiske Sinds Univers”
1. Periode ( - 59)
“Det Nordiske Sinds Univers”
2. periode (1959 - 66)
“Modernisme, eksperimenter
1960
60’erne
“Modernisme”, eksperimenter
3. periode (1966 - 73)
“Det psykedeliske”
1970
70’erne
“Det hierarkiske”
4. periode (1973 - 80)
“Det hierarkiske, fundamentalistiske”
1980
80’erne
“Wölfli, eneren versus kollektivet”
5. periode (1980 - 87)
“Wölfli, det skizzoide, konflikt”
6. periode (1987 - 94)
“Eneren og kollektivet”
1990
90’erne
??????
7. periode (1994 - )
?????