At skrive for amatører

Af Erling Kullberg
Indledning

Per Nørgårds musik er i almindelighed ikke noget der ligger lige for amatørmusikere at gå til. Mere end ofte frembyder de kompositoriske udfordringer, komponisten sætter sig for at løse i sine værker, tilsvarende store udfordringer for de udøvende. Og mere end ofte fordres af de udøvende musikere rentud virtuose egenskaber og betydelig teoretisk indsigt.

Men sideløbende med beskæftigelsen med de 'vanskelige' og kompromisløse kompositioner har det altid ligget Per Nørgård på sinde at skrive for og være i kontakt med musikudøvere med mere begrænsede færdigheder - amatører, børn og unge.
Formentlig fordi han finder det vigtigt at være i stadig berøring med den bredde som hele det professionelle musikliv i sidste ende er rundet af, og fordi han føler, at det han ønsker at udtrykke musikalsk ikke kun skal være forbeholdt en indforstået elite.

I de tidligere år - 60'erne - drejede det sig mest om skolemusik og musik der på en eller anden måde havde med børn at gøre.
Senere - i 70'ernes slutning - drejede det sig om 'åbne værker' der kunne samle sangere, korister, musiker og dansere af enhver art i fælles musikudøvelse. Værker der var åbne mht. instrumentation, varighed og ofte form.