Mytologi - de historier vi hele tiden lever igennem
Man kunne også stille spørgsmålet, hvorfor spiller just de syv eller otte farver, hvor meget vi nu taler om, sådan en rolle for dig. Og der vil jeg sige, at - jamen det er jo de farver vi ser. I mytologien udfolder sig nogle historier, og der er det min påstand, jamen, det er de historier vi hele tiden lever igennem. Altså de historier går igennem i vores hverdag, i vores forhold til hinanden, ja, det er forholdet mellem stormagterne og mellem de forskellige politiske verdener og det almindelige menneske, det er guder og guder/mennesker og det er mennesker og mennesker i dæmoniske omklamringer og udfoldelser. Alle de historier er beskrevet i myterne. Derfor er det jo ret klogt ligesom at se, jamen her har jeg fået beskrevet, hvad der sker nu, og hvad der altid er sket og vil ske i overmorgen, men altid i nye blandinger, ligesom i musik.