Liv/musik - spiritualiteten i hverdagen
Jeg finder muligheder for at opleve spiritualitet i hverdagen, hele tiden og praktisk taget alle steder. Og jeg kan give som eksempel, hvordan - i min lejligheds baggård er der fire vægge i en skakt, fem etager ned, og der leger børn - og jeg hører, hvordan at deres stemmer blander sig med støjen fra maskinlyde dernede, folk, der kalder fra vinduerne.


Fra Unendlicher Empfang for to klaverer
Men tilsammen, så bliver de optaget ligesom i skaktens resonans og det stiger op til mig - stående der i 5. sal og kigger ud - som musik, hvor alting bliver taget imod af denne rummelighed, alting bliver gjort spirituelt. Det har jeg udtrykt i en komposition, jeg kalder Uendelig modtagelse, Unendlicher Empfang, som er baseret på et digt af Rilke, hvor Rilke beskriver, hvordan blomstermusklen om morgenen åbner sig for det polyfone lys i en uendelig modtagelse. Og det er for mig høj spiritualitet.