Om indholdet

Denne opsætning på Internet om Per Nørgård er en introduktion til komponisten og hans musik.

Nørgård indtager en fremtrædende rolle som komponist i dansk såvel som i internationalt musikliv. Hans musik er ofte komponeret over strukturer eller ideer, som f. eks. hans uendelighedsrække eller tonesøerne eller ideen om det åbne hierarki. De danner et personligt og dog alment univers.

Det er intentionen at anskueliggøre dette i multimedie opsætning - tekst (skrevet og talt), klingende musikeksempler, nodeeksempler, grafik, fotos. Emnet indbyder i høj grad også til at udnytte mediets muligheder for krydsreferencer og "links".

Lange tekstudredninger er ikke behagelige at læse på en skærm. Vi har derfor begrænset den skrevne tekst. Internet opsætningen skal ikke konkurrere med litteraturen om Nørgård, den skal være en reel introduktion til musikken og den skal referere til litteraturen.

Den skrevne tekst udgør ca. 220 normalsider. Med illustrationerne "har" vi sådan set en bog på mindst 300 sider - men Internet er et dynamisk medie. Vi kan løbende opdatere værklisten og litteraturlisten, vi kan lave værkgennemgange af nye værker, vi kan etablere en konferencegruppe - og vi kan rette evt. fejl.

Af Hovedmenuens 17 punkter er det især de tre punkter, Stil og karakteristika, Ideer bag musikken, Strukturer i musikken, der beskriver Nørgårds univers. Under Udvalgte værker er der introduktion til hele 17 betydelige værker i forskellige genrer og fra forskellige stilistiske epoker. Det har været en stor udfordring at arbejde med en sådan formidling i multimedie regi.

Per Nørgård lader sin egen røst lyde under Per Nørgård selv om... Her er gengivet et interview i 23 punkter, spændende fra Mødet med Sibelius til Det bizarre og Det kosmiske. Værkfortegnelse (med oplysning om indspilninger) og Bibliografi ligger i databaser, etablerede og vedligeholdt af Dansk Musik Informations Center (MIC).
Under Nørgård begivenheder kan man læse om koncerter o. lign. Konferencegruppe - vil blive etableret, når den engelske version foreligger i begyndelsen af år 2000.

Vi henvender os i visse afsnit mest til fagfolk, men størstedelen af opsætningen kan læses uden at man kender alle fagudtryk.

Der er i skrivende stund endnu lidt finpudseri at foretage og vi støder stadig på småfejl. Dette kan dog ikke forstyrre det egentlige formål med opsætningen som er at   formidle oplevelsen af Nørgårds musik.

God fornøjelse!

Jørgen Mortensen