Introduktion

Af Jørgen Mortensen

Per Nørgård

Dansk komponist, født d. 13. Juli 1932.

  • har skrevet over 300 værker, omfattende bl. a. symfoni, kammermusik, kor, opera, elektronmusik, ballet, film
  • har opnået talrige udmærkelser, heriblandt Nordisk Råds Musikpris i 1974 og Sonningprisen i 1996
  • har været lærer og inspirator for en hel generation af danske komponister
  • har skrevet for såvel professionelle som amatører

Per Nørgårds musikalske univers i er stadig bevægelse, er en stadig stillen spørgsmål og søgen efter svar.

Hans skaben er en slags forskning i musikalske, æstetiske og eksistentielle problemstillinger.
Han er Komponisten, der udforsker verden.

5 årtier:

50’erne

Uddannelse, “Det nordiske sinds univers”

Studier på det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1952-55, senere studier i Paris hos Nadia Boulanger.

Skriver Symfoni nr. 1 1953-55 i stemningen af “det nordiske sinds univers”. Forbilleder er især læreren Vagn Holmboe og Sibelius.

Billede: Sammen med Vagn Holmboe, 1952
Billede: I Paris med Nadia Boulanger, 1957.

Musikeksempel: Uddrag af 1. sats af 1. symfoni, Sinfonia austera

60’erne

Modernisme, eksperimenter, serialisme, collage

Billede: Fra begyndelsen af 60’erne
Billede: På tourné med Rikskonserter, 1969

Musikeksempel:

Uddrag af balletten Den unge mand skal giftes.

70’erne

Det psykedeliske. Musik der åbner bevidstheden, tilstandsmusik
Det hierarkiske, den kosmiske harmoni

Billede: Ca. 1970

Musikeksempel:
Fra Rejsen ind i den gyldne skærm

Musikeksempel:
Fra Symfoni nr. 3

80’erne

Wölfli, det skizzoide, konflikt

Billede: Januar 1983, ved opførelsen af Det guddommelige Tivoli

Musikeksempel:
Uddrag af D’Monstrantz Vöögeli for kor med tekst af Wölfli fra Den foruroligende Ælling

90’erne

Tonesøer, det flerdimensionale - opbygninger af væsensforskellige musikalske hændelser

Billeder: Tokyo 1991

Musikeksempel:
Fra Concerto in due tempi for klaver og orkester.