Flere lag samtidigt

Af Svend Hvidtfelt NielsenEt gennemgående træk i Per Nørgårds musik er at der konstant foregår flere forskellige ting samtidigt. Man omtaler normalt fænomenet som "flerlagethed". Hver af de forskellige samtidige hændelse opfattes altså som et særligt lag i musikken. Et lag man kan "skrælle af", "kigge ind bagved" eller lade være alt efter temperament.

Nørgårds arbejde med forskellige samtidige lag i musikken kan inddeles i to hovedtyper:


Flere lag af "det samme" i forskellige tempi.

Denne måde at tænke flerlaget knytter sig tæt til komponistens arbejde med uendelighedsrækken.

Interessen samler sig i værker som Voyage Into the Golden Screen og Symfoni nr. 2  især omkring den harmoni, der udstråler af en musik, der i princippet er én stor proportionskanon, dvs. samme melodi i forskellige samtidige nodeværdier. Og som lytter er Nørgård optaget af, hvor mange af disse samstemte melodilinjer, man egentlig kan opleve.

Se f.eks. artiklen Bevidsthedsudvidelse, ved fuld bevidsthed (Det indre univers, Rhodos 1972).

Som inspirationskilde til denne måde at tænke musikalsk på har Nørgård henvist til slutningen af sidste sats af Sibelius´ 5. symfoni, hvor samme tema findes som ostinato i to forskellige tempi - som baggrund for træblæsernes melodiske linier:Flere lag af forskellige musikalske karakterer.

Fra midten af firserne begynder Nørgård at arbejde med en samtidighed af forskellige karakterer.

Det giver musikken et vildere, til tider kaotisk præg. Og det gør den frem for alt flertydig i en helt anden betydning af ordet end f.eks den harmoniske 2. symfoni. Musikken kan nu på én og samme tid være vild og blid: Og det er i sidste ende principielt lytterens fokusering, der afgør hvilken musik, han hører.

Til nærmere orientering om Nørgårds tanker omkring musik og lytterens fokusering se artiklen Worum dreht sich die Sache? (Musiktexte 50).

Et af de tydeligste eksempler på en musik med flere lag af forskellig karakter er violinkoncerten Helle Nacht.

Her dyrker Nørgård det flerlagede og flertydige på en ny måde i hver af koncertens fire satser.