Astrologi

Af Jørgen Mortensen

Astrologi spiller en væsentlig rolle i Per Nørgårds univers - og i hans musik.

Per Nørgård ser i astrologien - såvel som i astronomien - 'indicier for et ordnet kosmos'. I den sammenhæng nævner Nørgård planeternes omløbstider og gør det tankeeksperiment, at planeternes cirklen om solen i løbet af 4000 år 'speedes' op og gøres hørlig. Pluto vil have 16 omdrejninger, svarende til tonen C under klaviaturet (subkontra C), Neptun 24 omdrejninger svarende til G kvinten over, Jupiter 48 omdrejninger, svarende til G oktaven over Neptun.
Et ordnet kosmos
Man kan her knytte tråde tilbage til Platons 'sfærernes musik', og man kan knytte tråde tilbage til Johannes Kepler (1571-1630), der var banebrydende astronom - 'grundlæggeren af den moderne himmelmekanik', men så sandelig også interesserede sig for astrologi. I Harmonices Mundi - 'Verdens Harmoni' - aflokker Kepler planeterne deres musik. Paradoksalt nok var det netop Keplers opdagelser, der fremkaldte helhedstænkningens sammenbrud og dermed adskillelsen mellem astrologi og astronomi.

Astrologien er lige så gammel som astronomien - vel 2500 år - men først omkring Kepler blev de adskilte, i dag endda skarpt adskilte som eksakt videnskab og okkult spekulation. For Nørgård er begge discipliner 'indicier for et ordnet kosmos'. Nørgård nævner selv, at renaissancens store komponister på deres gravstene fremhævedes ikke bare som musikere, men også som matematikere og astronomer.
Sfærernes musik
Nørgårds kilde til astrologien er først og fremmest astrologen Thomas Ring ( 1892-1980?). Rings astrologi er fremlagt i Astrologische Menschenkunde 1- 4. Denne udgivelse er lagt ud på Internet til fri afbenyttelse. Videre i denne opsætning kan man downloade et fuldstændig nedskrevet referat af Seminar i København 1974, med samtaler med Ring og bl. a. Per Nørgård. Det indbefatter bl. a. en gennemgang af kendte komponisters horoskoper.

Der foreligger en tolkning på ca. 15 maskinskrevne sider af Nørgårds fødselshoroskop ved Thomas Ring - se gengivelsen af Rings horoskoptegning og den første side af manuskriptet, der for nylig blev offentliggjort i et tidsskrift omkring Thomas Ring.
Thomas Ring
Se endvidere det computerudskrevne fødselshoroskop - for interesserede kan det oplyses, at fødselstidspunktet er d. 13. Juli 1932 kl. 0.30, stedet Gentofte. Nørgård er altså født i Krebsens tegn!

Nørgård har selv opstillet og tolket hundredvis af horoskoper. Man ser ofte, at astrologien bliver brugt til at sætte folk i kasser og kategorier. For Nørgård ligger betydningen i det modsatte - at danne sig et (endnu mere) detaljeret billede af et menneske - at se rigdommen i mennesket.

Det er astrologiens - eller astronomiens - 'ordnede kosmos', der har fascineret Nørgård. Altså et lignende sammenhængende kosmos som uendelighedsrækkens 'åbne hierarkier'.

Fra astrologien går der også tråde til mytologien - planeterne bærer jo gamle gudenavne.
I mange af Nørgårds værker indgår det astrologiske univers direkte i musikkens 'ordnede kosmos'. Således f. eks. i Symfoni nr. 3, hvor et gennemløb af uendelighedsrækkens 64 første toner svarer til et gennemløb af Dyrekredsen, fra Vædderen til Fiskene.

Værket Libra har en direkte astrologisk reference til stjernetegnet Vægten - se gennemgangen.

I operaen Gilgamesh indgår det som et væsentligt element, at planeternes navne er fordelt på de syv ugedage - Solen til søndag, Månen til mandag, Mars til tirsdag etc.
Astrologi i musikværker
En fordeling af de 7 'gamle' planeter på den diatoniske skala - her anbragt som en kvintstabel - ses igen og igen i Nørgårds skrifter og overvejelser.
Astrologi/
musikalsk struktur
Det er under Tonesøernes Baggrund vist, hvorledes dette førte til en videre fordeling af toner på Dyrekredsen, til Forvandlingskuglen og til Tonesøerne. Se også afsnittet om Musik og skabelse.